Животновъдите, кандидати за обвързана подкрепа, трябва да започват да доказват продукцията си

От днес животновъдите, кандидати по схемите за обвързана подкрепа за Кампания 2021, трябва да започват да доказват произведената и продадена продукция.

За да получат субсидия фермерите трябва да реализират на пазара определените в нормативната уредба количества мляко и млечни продукти по съответната схема.

Продадените продукти и реализираните на пазара животни се доказват с документи, чиито образци са публикувани на интернет страницата на Фонд „Земеделие“ .

От Фонда напомнят, че документите се подават на електронен носител, а крайният срок за това е 31 октомври.

 

Start typing and press Enter to search