Заличават родители от регистъра на приемните семейства, търсят нови

Агенцията за социално подпомагане заличава от регистъра на приемни семейства тези от тях, в които не са настанявани деца за дълъг период от време и нямат мотивация да бъдат приемни родители. През август са заличени 24 такива семейства. В същото време продължават да се търсят нови приемни родители поради недостиг в някой от областите на страната.

От регистъра на приемните семейства АСП, която изпълнява проекта „Приеми ме“, заличава и тези, които независимо че са дълготрайно незаети, отказват да променят заявения профил за дете, което да отглеждат. Очертаната тенденция е причина, към края на август, в страната да има 480 незаети приемни семейства при 1909 регистрирани. Затова екипът на проекта набира нови кандидати за приемни родители съобразно нуждите на отделните области. В момента е в ход кампания в област Шумен. Там се търсят нови 11 професионални приемни семейства. Професионалните приемни родители се назначават на граждански договор за срока на настаняване на децата. За едно дете получават 150% от минималната работна заплата, за 2- 160, а за 3 и повече – 170 процента от минималната заплата.

Start typing and press Enter to search