Великотърновският университет започва учебната година присъствено

Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ ще започне учебната година присъствено. За задочниците и за редовните студентите в степен магистър обучението ще е в смесена форма.

През зимния семестър в лекториите на Великотърновския университет присъствено ще учат студентите след средно образование в редовна форма на обучение.

За задочниците и за редовните студенти, продължаващи образованието си за магистри, обучението ще е организирано една трета присъствено и две трети от времето в дистанционна форма, се посочва в заповедта на ректора на ВТУ проф. Христо Бонджолов.

Изпитите и защитите на дипломни работи ще са чрез видеоконферентна връзка.

Деканите на факултетите и директорите на Филиала във Враца и на Педагогическия колеж в  Плевен трябва да изготвят допълнителни указания според спецификата на конкретните специалности, и да организират информационни срещи със студентите от първи курс.

Start typing and press Enter to search