Във Великотърновска област 361 деца не са в училище

В област Велико Търново за 361 деца и ученици властите издирват информация защо не са записани на детска градина или училище.

За 59 ученици и 302 деца в детските градини няма зададен статус дали са заминали в чужбина, или са със сменено местоположение и записани да учат в други населени места, заяви Розалия Личева, началник на Регионалното управление на образованието във Велико Търново, и поясни, че предстои да се събере информация за тях чрез Областната дирекция на МВР. 

97 на сто от децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст в област Велико Търново са записани в детска градина или училище от началото на учебната година. 41 са отпаднали от системата.

В региона 56 екипа от учители, психолози, социални и здравни работници, медиатори, полицаи и служители на общинските администрации провеждат срещи с родителите, за да влязат децата им в клас.

Не са малко и случаите на ученици с голям брой неизвинени отсъствия, с чиито семейства също се работи, посочи още Личева.

Start typing and press Enter to search