ВАС с питане към КС само административните съдилища ли могат да гледат административни дела

Върховният административен съд сезира Конституционния съд с питане – само административните съдилища ли могат да гледат административни дела.

В искането се цитират законодателни текстове, според които административни дела като обжалването на отказите за вписване в Търговския регистър, за вписване на адвокат и на адвокатско дружество, за прекратяванията на секретни патенти, за налагане на по-тежък режим на изтърпяване на наказанието и за изолация в единична килия, се прави  пред общите съдилища.

Според върховните съдии действащата нормативна уредба не е последователна и единна по въпроса за това къде се решават споровете в административното правораздаване и затова е необходимо произнасянето на Конституционния съд.

Start typing and press Enter to search