Успешна първа фаза на тестовете за обединение с Румъния в търговия на ток „Ден напред“

Българска независима енергийна борса e приключила успешно първата фаза на тестовете с търговските участници за пазарното обединение с Румъния на сегмента за търгуване на ток „Ден напред“. От борсата съобщават, че тази и другата седмица предстоят следващите две фази от тестовете, като се очаква самото обединение на двата пазара да стане факт на 27 октомври. 

Проектът е приоритетен за страната ни, тъй като ще повиши конкуренцията на сегмента и ще намали пазарната концентрация. В същото време обединението с Румъния ще увеличи доста предвидимостта на цените на тока и така ще спомогне за изглаждане на почасовите ценови пикове.

По този начин ще завърши процесът на пълното присъединяване на България към единния европейски пазар на електрическа енергия. 

Start typing and press Enter to search