Център по репродуктивно здраве „Д-р Васил Даскалов“ – Пловдив показа бебетата на Вера Перостийска