Тодор Ванчев е новият председател на Държавната агенция за българите в чужбина

Правителството прие решение, с което освобождава Илия Гюдженов като председател на Държавната агенция за българите в чужбина. За председател на Агенцията е определен Тодор Ванчев, съобщиха от правителствената пресслужба.

В периода от 2010 до 2016 г. Тодор Ванчев е бил експерт в ДАБЧ, като същевременно е и член на Съвета по гражданство към Министерството на правосъдието.

От 2016 г. до момента е главен експерт в Дирекция „Висше образование“ на Министерството на образованието и науката.

Ванчев е магистър по специалностите „История“ и ,,Етнология и културна антропология“ от СУ „Св. Климент Охридски“.

С друго правителствено решение вицепремиерът Бойко Рашков е определен за председател на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към МС.

Start typing and press Enter to search