Търси се финансиране за лека железница във Варна

По проекта за лека железница във Варна се състоя общестено обсъждане. По времe на представяне на предпроектното проучване екипът предложи варианти, които са ползвани в Германия, Белгия, Дания, Нидерладния, САЩ.

Разработката предвижда седем участъка на трасето на железницата. Става дума за скоростен екологичен транспорт. Проектът е съобразен с изискванията на Европейския съюз за новите екологични системи за транспорт. Остават различни въпроси, свързани с подземната част и наземната комуникация, но само едно от  трасетата от булевард “Христо Смирненски” до жп гарата е подземното железопътно трасе. Там има проблеми със силно застроената градска част, терени за отчуждаване, пресичане на булеварди и улици.

“Удачно е, това беше целта на предпроектното проучване – да направим анализ на трасетата, където физически са възможни и съответно каква е себестойността, какъв е човекопотока, който ще ползва това метро и дали ще е икономически изгодно”, каза за БНР архитект Георги Митрев, ръководител на екипа, подготвил предпроектното проучване.

Търси се финансиране от 90 до 130 милиона лева, за да се изпълни проекта.

“Много интересно наистина. Всеки ден има задръствания по пътя за Владиславово, по пътя за летището, така че Варна има нужда от нов вид транспорт”, коментира Радка Арабаджийска.

“Самите машини, доколкото зная в Западна Европа са по-мощни и бързоходни”, допълни Станчо Станев.

“В София се вижда предимството на метрото, би трябвло и тук да го има, защото Варна се разраства все повече и трябва и тук да има метро”, каза Райчо Абрашев.

Повече можете да чуете в звуковия файл.

Start typing and press Enter to search