Танцовият театър “Найден Киров” изпълнява спектакъла „Хърцои се женят“

Танцовият театър “Найден Киров  е създаден преди 60 години и юбилеят беше отбелязан  с концерт в доходното здание  в Русе.

Богдан  Донев, главният художествен ръководител на единственият в страната фолклорен танцов театър „Найден Киров” постъпва на работа в театъра на 5 септември 1991.

Групата изпълнява спектакъла „Хърцои се женят“.

Хърцоите са една от групите старо българско население в Северна и някои райони на Североизточна България, разположени най-вече в селищата около градовете Бяла и Русе. Хърцои живеят в село Кацелово, близо до Русе.

Интересът на Богдан Донев към хърцойската група прераства в подготовката на докторат, който ще бъде защитен в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в град Пловдив.

„Когато кандидатствах за тази докторска дисертация при моя научен ръководител професор Антон Андонов, който е ръководител на катедра „Хореография“ в Академията, минахме през няколко заглавия и теми и на мен ми хрумна, че хърцоите не  са изследвани както други групи както капаците“, каза в предаването “Чуй лятото” Донев.

Повече можете да чуете в звуковия файл.

Start typing and press Enter to search