Таксите за обучение на студенти от 96 специалности ще се заплащат от държавата

Таксите за обучение на студенти от 96 специалности ще се заплащат изцяло или частично от държавата, ако те имат сключен договор с конкретна фирма за стаж по време на обучението и работа след завършването му, съобщиха от Министерството на образованието и науката.

Регистърът със специалностите се актуализира ежегодно, за да отговаря  на потребностите от кадри за икономиката, като през настоящата академична година в него са включени 154 фирми, заявили нужда от 975 специалисти.

В списъка със специалностите, линк към който е публикуван  на сайта на МОН, са посочени  всички фирми, с които студентите могат да сключват договор за стаж и работа, за да ползват финансова подкрепа от държавата.

Регистърът дава възможност за двупосочна връзка между студентите и бизнеса. По този начин обучаващите се по-лесно ще намират място за професионалната си реализация, а фирмите – необходими специалисти за своята дейност.

Информационната система на специалностите и работодателите се поддържа от Националния център за информация и документация към образователното министерство.

Тя се изготвя по висши училища, форми на обучение и брой студенти спрямо нуждите на пазара на труда.

Списъкът на работодателите, с които студентите могат да сключват договори за стаж и работа, се актуализира ежегодно от Министерския съвет.

Start typing and press Enter to search