Според ръководството ТЕЦ “Бобов дол” не трябва да спира работа

ТЕЦ “Бобов дол”  е изпълнила всички предписания и изисквания за безвредна работа и не трябва да спира работа, казват от ръководството.

Обявенето официално спиране на ТЕЦ “Бобов дол” от 30 август още не е факт и в дружеството се надяват да не спират, след като са изпълнили предписанията и изискванята за безвредна работа, каза за Нациолантото радио днес, неделя, изпълнителният директор инж.Любомир Спасов. За 7 септември се очаква комисия на РИОСВ да провери на място състоянието на сероочистващите съоръжения, при които според инспекцията имаше технологичен проблем и неспазване на Решение за изпълнение на ЕС от 2017 год. за намаляване с 0,6 % на отделяния серен диоксид.

“Искаме да отбележим факта, че във връзка с направените констатации от страна на РИОСВ – София, за пропуски по газоходите на ТЕЦ “Бобов дол”, за последното в официален протокол от страна на контролния орган, издаден на 29.07.2021 г., е даден срок да бъдат отстранени нередностите до 30.08.т.г. И това е направено”, каза изпълнителният директор.

Start typing and press Enter to search