Спасителният за Перник водопровод очаква финално узаконяване

НОВИНИ Спасителният за Перник водопровод очаква финално узаконяване

Защо година след завършването му документите на спасителния за Перник водопровод все още не са готови и незаконен ли е той? 

Вече година вече продължава изготвянето на документацията за построения авариен водопровод, който по време на водната криза подаваше вода на Перник от язовир „Бели Искър”. 

Момент от изграждането на водопровода  Снимка: БГНЕС

В момента по тръбата от София не се подава вода на перничани, но водопроводът остава резервна връзка между двете области, която може да влезе в експлоатация при евентуални бъдещи кризи. 

Явна фактическа грешка в кадастъра, свързана с нанасянето на третокласния път Перник – София през Мало Бучино е основната причина за продължаващото вече година оформяне на документацията за водопровода. 

Вместо трасето на пътя са нанесени други имоти, включително частни, обясни за БНР юристът в Областната администрация Перник Елена Иванова. Службите по геодезия и картография и кадастърът са поправили фактическата грешка.

Снимка: БГНЕССъоръжението беше изградено в условията на обявено и неколкократно удължавано бедствено положение. Тръбите минават през две области, две общини и няколко населени места, което е и наложило обявяването на подробните устройствени планове поотделно от всяка община. Тъй като е на територията на две области, ПУП-овете се одобряват от Националния експертен съвет по устройство на територията към Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Областният управител на Перник Емил Костадинов заяви, че от построяването на водопровода до момента областната администрация не е спирала да се снабдява с изискваната документация и да извършва предвидените от действащото законодателство съгласувания. „Не можем да кажем, че е незаконен“, категоричен е Костадинов. Водопроводът минава само през държавни имоти по пътя, уточни областният управител. 

Пандемията също е забавила изготвянето и събирането на документацията. 

Снимка: БГНЕССъгласувателните процедури са на три етапа и пред немалък брой министерства и ведомства на всеки един от тези етапи. Сред тях министерствата на регионалното развитие и благоустройството и на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Министерство на културата, Министерство на вътрешните работи, Министерство на здравеопазването. Освен това съгласувателни процедури са извършени и с редица ведомства, телекомуникационните оператори и експлоатационни дружества. 

На този етап след всички предишни съгласувания подробните устройствени планове са внесени за одобрение от МРРБ, обяви юристът в Областната администрация на Перник Елена Иванова. 

Очаква се положително становище от Националния експертен съвет по устройство на територията. След това министърът на регионалното развитие със своя заповед ще одобри подробните устройствени планове. Следва издаване на разрешението за строеж, уточни Иванова. 

„Съответно провеждането на държавна приемателна комисия за приемането на водопровода и въвеждането му в експлоатация. Това са основните стъпки, предстоящи.“

Повече по темата чуйте в звуковия файл. 

СЪБИТИЯ

Още

Сръбска фирма доставя подземни контейнери

Сръбска фирма ще достави 15 подземни контейнери за събиране на битови отпадъци. Община Враца избра изпълнителя след проведена обществена поръчка, в която...