Служебният кабинет избира председател на комисията за борба с трафика на хора

Днес ще заседава служебното правителство, след като насроченото за вчера заседание бе отменено, заради инцидента с изтребителя МиГ-29. Дневният ред предвижда избор на нов председател на Националната комисия за борба с трафика на хора. По правилник постът се заема от вицепремиер.
Промени ще се направят и в Пътната карта на България за присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Три организации на хора с увреждания ще бъдат признати за национално представителни.
Правителството ще определи максималния размер на новите държавни гаранции по Закона за кредитиране на студенти и докторанти за следващата учебна година . 

Start typing and press Enter to search