Създават се мобилни центрове към Националната служба за съвети в земеделието

С европейски пари ще се създадат мобилни центрове към Националната служба за съвети в земеделието, които ще обхванат територията на 96 общини в страната, съобщават от земеделското министерство. За целта  Службата ще получи безвъзмездна финансова помощ от 11 млн. лв.

Парите са по програмата за развитие на селските райони и целта е да се улесни достъпът на малките земеделски стопанства до специализирани консултантски услуги.

Освен това в проекта трябва да се повишат квалификацията на фермерите, както и умението им да управляват риска в стопанствата си.

28-те нови мобилни офиса ще допълват дейността на действащите към момента областни центрове на службата за съвети в земеделието като се предвижда от тях да се възползват близо 15 хиляди земеделци.

Идеята е експертите да посещават на място стопаните, да им разясняват условията за кандидатстване по процедури, финансирани с европейски пари, и да им предоставят и други съвети, пряко свързани с дейността на фермите им.

Start typing and press Enter to search