Съветът на Европа зове затворниците от ЕТА да бъдат преместени по-близо до семействата си

Европейският комитет за предотвратяване на изтезанията към Съвета на Европа поиска от Испания да премести бившите терористи от ЕТА, които излежават присъди, в затвори, които са по-близо до техните семейства. В „Доклад за положението в затворите и центровете за задържане“, от Комитета препоръчват „въз основа на адекватна оценка на риска“ те да бъдат върнати в Страната на баските или в съседните региони.

В доклада се препоръчва по-хуманно отношение към затворниците, който независимо от доброто си поведение не получават облекчаване на режима. Според испанските власти обаче след прекратяването на дейността на ЕТА преди 10 години има индивидуален подход към всеки един от задържаните, който включва и по-лек режим, когато това е възможно.

По данни на Вътрешното министерство към 17 юни тази година 25% от бившите терористи излежават присъдите си в затвори в Страната на баските, 65 % са в затвори на не повече от 200 километра и само 6 затворници или 3,1% са на повече от 400 километра от домовете си. Същият доклад обръща внимание и на малтретирането на арестуваните, включително непълнолетни и малолетни в полицейските участъци и препоръчва незабавното му прекратяване защото е „незаконно, непрофесионално и ще бъде предмет на строги санкции“.

От Вътрешното министерство трябва да гарантират, че ще сложат камери навсякъде в полицейските участъци и ще пазят записите от разпитите поне 30 дни, тъй като в момента често няма доказателства за насилието върху задържаните. Според Националната полиция все още няма техническа възможност за съхранението на записите, но изискването вече е „записано в наредбите“.

Start typing and press Enter to search