Ръководството на НКЖИ се среща с колеги от Албания и Северна Македония

Паневропейският транспортен коридор номер 8 ще бъде във фокуса на тристранна среща на ръководствата на Националната компания „Железопътна инфраструктура“, „Македонски железници – Инфраструктура“ и „Албанските железници“.

Събитието е своеобразно продължение на срещата на върха „Три морета“ и на него ще бъдат представени стратегиите на трите компании за осъществяването на един от десетте паневропейски транспортни коридора –  този който свързва Адриатическо море с Черно море през Албания, Северна Македония и България.

Очаква се да бъде подписано споразумението за тристранно сътрудничество, касаещо железопътната връзка между Адриатическо и Черно море.

Start typing and press Enter to search