Проверки в Сливенско за шумни автомобили

Полицията в Сливен проверява за изправността на шумозаглушителните системи на автомобилите. Проверките се извършват при ежедневния контрол по спазване на Закона за движение по пътищата и по постъпили сигнали от граждани. От началото на годината са установени 23 случая на изменения в конструкцията на автомобилите.

Промените се правят за увеличаване мощността на автомобила, а конструктивните изменения се установяват визуално и с уред за измерване нивото на шума,  каза главен инспектор Димитър Кикьов.  

“Премахват елементи от изпускателната система – или катализатора, или крайното гърне. На такива водачи се съставя акт за това, че са изменили конструкцията на автомобила”.  

Ако всички елементи са в наличност, но не работят, то отново се  предприемат мерки.  

“Ако се установи, че нивото на шум в децибели е над граничните стойности посочени в талона, тогава вече също предприемаме спиране на автомобила от движение и съставяме акт за техническа неизправност”.  

Глобата е 200 лева и спиране на автомобила от движение до отстраняване на проблема.  

Start typing and press Enter to search