Проф. Цветан Златанов: Има гори, за които е критично важно по-скоро да се запазят като стари

Изпълнителната агенция по горите и Световният фонд на дивата природа – България ще направят обход на стари гори на територията на Държавно горско стопанство – София на Витоша.

„Целта е да се покаже на обществото това, което е свършено като позитив, да се наблегне на важността на горите във фаза на старост. Витоша е подходяща, защото е планината до столицата. Макар да не наблягаме на проверката, ще бъде извършен мониторинг на тези стари гори“, поясни в предаването „Преди всички“ проф. Цветан Златанов, експерт в проучването на старите гори за България и Европа.

Съвместната работа с WWF по картирането на старите гори у нас е започнала преди повече от 10 години. През 2016 г. към инициативата се е присъединило Министерството на земеделието.

„Те разпознаха нашата работа и приеха предложените гори в Натура 2000, които ние бяхме картирали като ценни и наистина близки до фаза на старост. Допълнително министерството отдели значителна площ. В момента около 5% от горите на България, от държавните гори, са заделени като гори във фаза на старост. Това са гори, в които няма да се извършва стопанска дейност, които са много важни – от гледна точка водоохранна роля на гората, за рекреация и туризъм, за опазване на биологичното разнообразие. Това е една прекрасна стъпка“, коментира проф. Златанов.

В бъдеще и гори, които не са в мрежата Натура 2000 също ще бъдат заделени като такива във фаза на старост, поясни експертът.

Има такива гори, които е критично по-скоро да бъдат запазени, защото в тях в момента се извършва стопанска дейност.“

Проф. Златанов има професионален опит в Канада. Цялото интервю с него чуйте в звуковия файл.

Start typing and press Enter to search