Причина за атипичното поведение на дивата мечка у нас – нейната популация

Популацията на кафявата мечка у нас сериозно се е увеличила за последните 30 години, откакто видът е защитен. Това се превръща в национален проблем не само за хората от планинските райони, но и за самите мечки, тъй като рязко намалява необходимата за един екземпляр територия на обитание, която е 10 хиляди хектара. 

Директорът на Югозападното държавно предприятие Дамян Дамянов: „Например Национален парк „Витоша“ е 27 хиляди хектара. На тази територия има 18 мечки, а трябва да са три. Числеността е голяма и те търсят нови територии, където да живеят„. 

Климатичните катаклизми и топлите есенни месеци отлагат зимния сън на дивите мечки до декември, сочат експертните наблюдения върху защитения вид. В този сезон храната в гората намалява и това е една от причините за зачестилите набези в непосредствена близост до населените места. Случаите на разрушени от мечките пчелини на хората от планинските селища се увеличават

Опитите на горските служители да залагат храна за мечките в по-високите части на планината, за да отдалечат животните от урбанизираните територии са факт, но това не е достатъчно. Основната причина за атипичното поведение на дивата мечка у нас е нейната популация. Точни цифри обаче няма, тъй като никой не е правил такова изследване на терен, отнемащо време от поне една година. 

Кафявата мечка е обявена за защитен вид преди 30 години. За този период броят на животните, по чисто теоретични пресмятания, се е увеличил между три и четири пъти, тъй като законният санитарен отстрел е едва от три до пет екземпляра и въпреки бракониерите, които отстрелват 10 пъти по толкова. Според официалните мониторингови доклади на държавните институции броят им е около 800, според екоорганизациите са около 650. Истината обаче е по-различна. Ако приемем, че мечките са около 800, половината са женски видове, тоест 400. От тях в полова зрялост са половината, които раждат през година. Излиза, че прирастът годишно е не по-малко от сто. За 30 години пресмятаме, че са 3000. Със законния отстрел и незаконния, който клони към 50 процента, броят им става към 1500. Плюс тези, нека са 650, които са били към 1991 година, резултатът е над 2100 мечки. 

„Преди две години предложих на министъра на земеделието да се инвестират средства да се съберат проби, да се изследват и да имаме обективна представа за числеността на мечките, според плана да се регулира тази популация. Сходни проблеми имат в Словения, Словения, Хърватска. Идеята не е да докажем колко е броят на мечките и колко да отстреляме, истината е пълен анализ„, допълни Дамянов. 

Репортаж по темата можете да чуете в звуковия файл. 

Start typing and press Enter to search