Предстои аукцион за нов държавен дълг за 500 млн. лева под формата на 7,5-годишни ДЦК

Нови половин милиард лева могат да бъдат добавени към държавния дълг от началото на годината. Това ще стане, ако финансовото министерство одобри подадените поръчки за днешния аукцион за книжа от седем години и половина в предложения обем.

Досега финансовото министерство предлагаше 5-годишни или 3,5-годишни книжа при нулева лихва и книжа за 10,5 г. при лихва 0,1%.

Сега предложените книжа са за 7,5 г. и лихвата е 0,25 на сто.

Досега страната ни е поела дълг от 3,3 млрд. лева тази година при лимит от 4,5 млрд. Емисиите са единствено на вътрешния пазар, въпреки че няма законови ограничения да се излезе на външните пазари.

Start typing and press Enter to search