План-прием след 7 клас

Положителна тенденция за увеличаване броят на учениците в седми клас отчитат от регионалното управление на образованието. Завършващите през учебната 2021/2022 са 1496, което е с 40 деца повече в сравнение с тази учебна година. Данните бяха представени на заседание на комисията по заетостта към областният съвет за регионално развитие. С провелата се днес среща се слага началото на дейностите свързани с формирането план-приема за учебната 2022/23 година.

Start typing and press Enter to search