Петиция срещу закриването на Районния съд в Оряхово събра над 2 хил. подписа

Петиция срещу закриването на Районния съд в Оряхово и преобразуването му в териториално отделение събра над 2 хил. подписа. Тя ще бъде изпратена до Висшия съдебен съвет днес.

Според проекта на ВСС, Районният съд в крайдунавския град, който обслужва общините Оряхово и Мизия, ще бъде закрит и преструктуриран в териториално отделение на Районния съд в Козлодуй.

Остро несъгласие с предложението вече изразиха със становища местните управи в двете общини и съдебни служители, както и граждани с подписката.

Аргументите им отразяват специфичните особености на района – нисък жизнен стандарт, застаряващо население, лоши пътища, липса на обществен транспорт и преобладаваща битова престъпност.

Отбелязано е също така, че някои населени места са “откъснати” в рамките на съдебния район, а той е значително отдалечен от следващата инстанция – Окръжния съд във Враца. 

В мотивите се припомня, че Районният съд в Оряхово е създаден веднага след Освобождението, а Районният съд в Козлодуй – преди 27 години, и обслужва предимно атомната централа.

Start typing and press Enter to search