В предаването ще видите разговор с организаторите на изложба в помощ на незрящи творци: Десислава Янакиева, художник, Десислава Караиванова, Николай Примов, незрящ творец; Как да помогнем на творците с увреждания? Мисия "добро дело" с картини; Призив – да помогнем на творците с увреждания – за връзка с Николай Примов – 0885 914018.