Първите зелени облигации на ЕС събраха 12 милиарда евро

Европейската комисия издаде първите зелени облигации по инструмента „Следващо поколение ЕС“, като по този начин набра 12 млрд. евро, които ще се използват предимно за зелени и устойчиви инвестиции в Общността. 

Това е най-голямата емисия на зелени облигации в света и по този начин ЕС ще се превърне най-големият емитент на зелени облигации до този момент. 

Те са с падеж от 15 години до 4-ти февруари 2037-ма година.

Много инвеститори са изразили интерес към тях. 

Start typing and press Enter to search