Осигурени са близо 250 млн. лв. за подкрепа на малките и средни предприятия в последните месеци

През последните месеци, Министерството на икономиката е осигурило близо 250 млн. лв. за подкрепа на малките и средни предприятия. Това стана ясно по време на среща между министър Даниела Везиева и представители на компаниите в министерството, по време на която са обсъдени възможностите за финансиране по различните програми.

Министърът на икономиката Даниела Везиева посочи, че само през Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ по процедурата за подкрепа на малки предприятия с оборот над 500 000 лв. са били осигурени допълнителни 160 милиона лева.

Тези средства ще бъдат достатъчни за финансирането на още 3600 малки предприятия от резервните списъци по процедурата, съобщи Везиева.

През Българската банка за развитие е стартирала нова програма в подкрепа на малкия бизнес и стартъпите в размер на 80 милиона лева. Програмата предвижда отпускането на директни заеми с по-ниски от стандартните изисквания за обезпечения. Допускат се да кандидатстват стартъпи в производството, работещи в креативните и творчески индустрии и малки компании от всички сектори на икономиката.

Министър Даниела Везиева информира още, че се работи за опростяване на процедурите по финансовите инструменти, създават се нови механизми за подкрепа на бизнеса, така че да се подпомогне неговата дигитализация и преход към зелена и кръгова икономика

Start typing and press Enter to search