Още 200 милиона лева нов дълг бяха поети чрез държавни ценни книжа

Още 200 милиона лева нов дълг бяха поети чрез държавни ценни книжа на вътрешния пазар, съобщиха от Министерството на финансите и от БНБ. Така общо от началото на годината страната ни е поела един милиард лева нови задължения.

Лихвеният процент при преотворената емисия от 5-годишни държавни ценни книжа е нулев, а среднопретеглената доходност – минус 0,15 на сто, става ясно от съобщенията на финансовото министерство и централната банка.

Очаквано аукционът е преминал при много голям интерес, като 73% от емисията е придобита от банките. Висок интерес има и от застрахователните дружества, като в покупките на ценните книжа са участвали пенсионни фондове и други инвеститори.

Държавните ценни книжа се считат за сигурен инструмент и макар, че доходността е отрицателна, тя е по-благоприятна за банките спрямо олихвяването на свръхрезервите им.

От гледна точка на държавата постигнатата отрицателна доходност е изключително благоприятна. Досега страната ни е поела дълг тази година единствено от вътрешния пазар, като общата му стойност достига един милиард лева с тази емисия.

По бюджет можем да поемем до 4,5 милиарда лева, като поне при настоящите предложения за актуализация на държавния бюджет няма промяна на лимита на новопоети задължения от държавата.

Start typing and press Enter to search