Общинският съвет в Русе реши: Вече могат да се продават общински жилища

Живеещите в общински жилища в Русе вече могат да кандидатстват за закупуването им. Промените в Наредба 6 бяха приети с 43 гласа "За". Ежегодно ще се приема списък с жилища за продан, като общият им брой не може да надвишава 3% от целия общинския фонд. Не по-малко от 80% от средствата получени от продажбата ще отиват за ремонт на жилищата в лошо състояние. При възможност част от средствата ще бъдат използвани и за закупуване на нови имоти.

Посетете КИС 13 на https://kiss13.net и във Facebook: https://facebook.com/kiss13tv/
Виж още новини от Русе, Разград и Търговище на https://kiss13.net/

Start typing and press Enter to search