Общинските инспектори в Перник замениха автомобилите с тротинетки

Служителите от Общински инспекторат в Перник замениха автомобилите с електрически тротинетки. Инспекторите вече ще реагират на сигналите на гражданите и да правят проверки, придвижвайки се с по- екологичен и по- икономичен транспорт, съобщи секретарят на общината Мартин Жлябинков.

Закупени са шест тротинетки, които ще бъдат на разположение главно на Общинския инспекторат. При необходимост ще могат да се ползват и от другите отдели. Секретарят на общината Мартин Жлябинков вече е реагирал на сигнал, отивайки до мястото с тротинетка.

„Вместо да се харчат излишни средства за гориво, за амортизация на автотранспорта на община Перник чрез тези тротинетки общинските служители ще бъдат по-гъвкави, по- мобилни и много по- лесно ще извършват дейността, касаеща тяхната работа. Една тротинетка за деня може да измине между 30- 40 км без да бъде зареждана, а скоростта, която може да развие е 30 км/ч.”, каза Жлябинков.

На разположение на звеното има и два автомобила, които ще бъдат ползвани през зимата. През по- голямата част от годината придвижването ще бъде с тротинетки. С цел оптимизиране работата на звеното са закупени и таблети. Така инспекторите ще могат да заснемат нарушенията и щетите и да изпращат актовете на нарушителите по електронен път.

Start typing and press Enter to search