Община Велико Търново спря отново обществена поръчка за ремонт на музей

За втори път община Велико Търново прекрати обществената поръчка за ремонт на музей “Възраждане и Учредително събрание”, което спира въвеждането на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на съвременна среда за опазване и представяне на експозициите.

Първата обществена поръчка за ремонта на сградата, където е приета Търновската конституция, беше през юли тази година за 2,3 млн. лв. без ДДС. Подадени бяха 6 оферти, като общината прекрати процедурата с мотива необходимост от съществени промени в условията на поръчката. 

През септември последва нова обществена поръчка и постъпиха 9 оферти. Процедурата отново е прекратена, а мотивът е член от закона за подаване на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

Ремонтът на музей “Възраждане и Учредително събрание” се финансира с 2 млн. лв. от Оперативната програма “Региони в растеж” 2014 -2020 г. 800 хил. лв. е самоучастието на общината, като почти цялата сума е инвестиционен кредит.

На този етап от Община Велико Търново не коментират има ли риск от загуба на европейското финансиране за музейния ремонт.

Start typing and press Enter to search