Стряскащи данни за раждаемостта за миналата година. Близо 2 500 бебета по-малко са се родили в сравнение с рекордно лошата 2017-а. Коментарите или са апокалиптични или тържествено-позитивни, а действията и мерките – никакви.

- Advertisement -

Материалът Нови стряскащи данни за раждаемостта у нас! е публикуван за пръв път на FRONT NEWS.

РЕКЛАМА