„Не на грозната манипулация на общественото мнение“, призовават фолклорен ансамбъл „ПИРИН“ 

МНЕНИЯ „Не на грозната манипулация на общественото мнение“, призовават фолклорен ансамбъл „ПИРИН“ 

България за фолклорен ансамбъл „ПИРИН“  

„Не на грозната манипулация на общественото мнение“  

Петиция в подкрепа на новото ръководство на ансамбъл “Пирин”. Петицията е провокирана от опита за груба манипулация на общественото мнение. Хората в България трябва да разберат, че няма нужда от спасение на ансамбъла, а от спасение на професионализма в него.

Позицията на община Благоевград и проведения конкурс са доказателство за това, че изкуството на „Пирин“ не е от компетенцията на екипа, който ръководи състава досега. Важно е да се разбере, че много артисти от ансамбъла подкрепят новото ръководство и това, че за първи път в историята на „Пирин“ се провежда конкурс за ръководител на ансамбъла, с авторитетно жури под пълна прозрачност, на който всеки имаше право да се яви.

Държим да се даде възможност на спечелилата конкурса концепция да реализира своите цели. В последните шест години ансамбълът не е реализирал цялостно нов спектакъл и отново разчита на отделни постановки, които включват авторството на д-р Петьо Кръстев.

В периода, в който не е бил в ансамбъла, и преди това, спечелилият сега конкурса за ръководител е реализирал авторски произведения, които са включени в програмите на водещите професионални и любителски колективи в цялата страна и цялостно нови спектакли като: „Шибил“ „Полъх от миналото“, „Първо любе I“,  „Първо любе II“ , „Образи на другостта“ и др., играни пред препълнени зали на най-големите сцени у нас. Важно е обществото в цяла България да разбере, че д-р Петьо Кръстев е един от водещите специалисти и познавачи на традиционната култура на Югозападна България и не на последно място – на изкуството на ансамбъл „Пирин“.

Ние, артистите, които заставаме зад тази петиция, в продължение на шест години работихме с екипа на спуснатия без конкурс директор Дaнислав Кехайов. Въпреки несъгласието си с техния подход на работа и творческото им безсилие, никой от нас не си позволи да уронва авторитета на институцията, община Благоевград и в частност неговото име, това се нарича професионализъм.

Когато се правят петиции с цел манипулиране на общественото мнение, не можем да останем безразлични. Отправяме призив към всички, които милеят за каузата, наречена „ПИРИН“.

– Линк към петицията: 

https://www.peticiq.com/297652?uv=30321252 

– Facebook страница на д-р Петьо Кръстев: 

https://www.facebook.com/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B2-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0Petyo-Krastev-117786690126454

**

Кратка справка за неговото творчество и постижения:

Диригент на Представителен китаро-мандолинен оркестър „Пирински звуци”

Н Ч „Никола Вапцаров 1866″, Благоевград (България)

Хоноруван преподавател

ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград (България)

Образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство.

ИЕФЕМ при Българска академия на науките, София (България)

Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ – „Инструментални стилове във фолклорната музика на Югозападна България: традиция и обновление“

Музика към спектакли:

„Старата България“ 2008 – фондация „Старата България“, Студентски фолклорен ансамбъл към ЮЗУ „Неофит Рилски“, групи за традиционен фолклор от Югозападна България;

„Старо имане“ 2009 – ФА „Пирин“;

„Слушам ви гласа Жалостен“ 2012 – ФА „Пирин“;

„Шибил“ 2015 – Фолклорен танцов театър „Найден Киров“ и ДТ „Сава Огнянов“ – Русе;

„Полъх от миналото“ 2016 – ТА „На мегдана“ София;

„Първо любе“ 2018 – Студентски фолклорен ансамбъл към ЮЗУ „Неофит Рилски“ и ТА „На мегдана“ (спектакълът е по спечелен проект на Национален Фонд „Култура“ от 6 декември 2017 г., свързан с председателството на България на Съвета на ЕС);

„Образи на другостта“ 2019 – Студентски фолклорен ансамбъл към ЮЗУ „Неофит Рилски“, ТА „На мегдана“ София, ТК „Чайка“ Поморие;

Инструментални пиеси:

„Милице“ за соло тамбура и оркестър 1998 – Оркестър за народна музика БНР, Оркестър на ансамбъл „Пирин“;

„Разложки мелодии“ за оркестър1999 – Оркестър на ансамбъл „Пирин“;

„Етнобалкански мелодии“ 2001 – Оркестър на ансамбъл „Пирин“;

„Пиеса за солисти и оркестър“ 2004 – Оркестър на ансамбъл „Пирин“;

„Айдар“ за соло зурна и оркестър 2006 – Оркестър за народна музика БНР;

„Бой се отвори“ 2008 – Оркестър на ансамбъл „Пирин“;

„Гайда“ 2010 – Оркестър на ансамбъл „Пирин“;

„Брой до четири“ 2017 – Оркестър на ансамбъл „Шумен“;

„Драма“ 2018 – за соло зурна и оркестър;

Вокално-инструментални произведения:

„Не наливай, моме“ 2009 – ФА „Пирин“;

„Дор три ми пушки“ 2012 – ФА „Пирин“;

„Митано…“ 2012 – Фа „Пирин“;

„Хитрецът“ (четири музикални гротески за българи от старо и ново време) 2019.

Части:

„Петър, наречен още хитрия (Капа се купува, ама ум не може)“;

„Ганювата (На избори)“;

„Андрешко“;

„Тримата глупаци (…, Родино)“;

Музика към танци и музикално-танцови картини:

ФА „Пирин“:

„Три моми“ 2000, хореография Лилян Данчев;

„Зимна импресия“ 2002, хореография Кирил Апостолов;

„Клетва“ 2004, хореография Георги Гаров;

„…От мъка иде твоето име“ 2009, хореография Николай Цветков и Георги Гаров;

„Бой се отвори“ 2009, хореография Николай Цветков и Георги Гаров;

„Влаинки“ 2009, хореография Тодор Бекирски;

„Вино пият петдесет юнака“ 2009, хореография Тодор Бекирски;

„Виено, кършено от три ката“ 2009, хореография Георги Гаров;

„Дор три ми пушки“ 2012, хореография Николай Цветков;

„Народ поробен“ 2012, хореография Лилян Данчев;

„Логодажкото“ 2012, хореография Георги Гаров;

„Гайда“ 2012, хореография Георги Гаров;

Студентски ансамбъл към ЮЗУ „Неофит Рилски“:

„Игри от Бабук“ 2013, хореография Николай Цветков и Георги Гаров;

„Ширто“ 2013, хореография Николай Цветков;

„Постой, почекай сънчице“ 2016, хореография Георги Гаров;

„Родопска балада“ 2018, хореография Георги Гаров;

ФА „Тракия“:

„Върти оро“ 2003, хореография Антон Андонов;

„Македонски мерак“, хореография Антон Андонов;

ФА „Тунджа“:

„Ой марийо“ 2006, хореография Николай Цветков;

„Селското“ 2007, хореография Георги Гаров;

ФА „Пазарджик“:

„Балканите да заплачат, полето да просълзи“ 2007, хореография Георги Гаров;

„По Гергьовден“ 2013, хореография Георги Ламбрев, Гергана Ламбрева, Костадин Низамов;

ФА „Сливен“:

„Македонски танц“ 2014, хореография Маргарита Братоева;

„Батута“ 2015, хореография Маргарита Братоева;

НФА „Българе“:

„Македонска картина“(„Кой си нема пушка, тука нека дойде), фрагмент от спектакъла „Осмото чудо“ 2016, хореография Николай Цветков;

ФТТ „Найден Киров“ Русе:

„Добруджански танц“ 2014, хореография Богдан Донев;

„Шибил“ 2015, хореография Богдан Донев;

„Татунчо“ 2018, хореография Богдан Донев;

Музика за танци и музикално-танцови картини за ансамблите:

Ансамбъл „Шумен“ Шумен, ФА „Искра“ Велико Търново, „На мегдана“ София, All steps Ямбол и Нова Загора, „Шевица“ София, „Гайтан“ Първомай, „Веселие“ Симитли, „Перун“ Разлог, „Гергана“ Варна, „Елица“ Пазарджик, „Чудесия“ Пазарджик, „Чепино“ Велинград и др.

Аранжименти за китаро-мандолинен оркестър:

Кирил Стефанов – „Песен танц и игра“ 1999;

Морис Равел – „Павана“ 2003;

Паул Хиндемит – „Интерлюдия и фуга“ 2007;

Панчо Владигеров – „Сарабанда“;

Кирил Стефанов – „Пиринско хоро“, „Питат ме мамо“;

Обработки за китаро-мандолинен оркестър:

„Две песни от Югозападна България“ за солист и оркестър 2010;

„Смиляна“ 2018;

Обработки на фолклорни песни и авторски песни на фолклорна основа за солистите:

Руска Стоименова, Татяна Сърбинска, Таня Костова, Стойка Германова, Димана Боянова, Милена Пищолска, Димитрина Петличка, Румяна Филкова, Георги Гоцев, Иван Дяков, Юри Крумов, Мирослав Юговски, Здравко Мандаджиев, Стоян Джаджев, „Българка джуниър квартет“, Кинче Вълчева, Милко Бошнаков, Карамфил Божиков, Никола Тодоров, Лора Асенова, Албена Вескова, Мариана Манолева, Огражденска четворка и др.;

Музика към документални и художествени филми:

„На сватба в Рибново” – режисьор Румяна Ангелакова, БНТ, РТВЦ Благоевград;

„Чудесата на Света Неделя” – режисьор Румяна Ангелакова, БНТ, РТВЦ Благоевград;

„Пътеките на времето” – режисьор Румяна Ангелакова, БНТ, РТВЦ Благоевград;

„Клетвата” 2007 – режисьор Румяна Ангелакова, БНТ, РТВЦ Благоевград (филм, посветен на авторското творчество);

„Още ли бродиш“ 2013 – режисьор Валери Яков, БНТ, РТВЦ Благоевград;

„1014 – последната година на Самуил“ 2014 – режисьор Валери Яков, БНТ, РТВЦ Благоевград;

„Десницата на Свети Иван“ 2015 – режисьор Валери Яков, БНТ, РТВЦ Благоевград;

Съвременници 2 „Завръщане в образа“ 2017 – режисьор Румяна Ангелакова, БНТ, РТВЦ Благоевград (художествен филм-портрет);

„Срещи на първия ред: Теодора Димова с Братя Миладинови“ 2018 – режисьор Валери Яков, БНТ, РТВЦ Благоевград;

„Срещи на първия ред: Проф. Михаил Неделчев с Григор Пърличев“ 2018 – режисьор Валери Яков, БНТ, РТВЦ Благоевград;

и др.

Издадени CD и DVD:

„Милице“ ФА „Пирин“ CD 2008 – GEGA NEW, (композитор и диригент);

„Старо имане“ ФА „Пирин“ DVD 2010 – GEGA NEW, (композитор и диригент);

„Песен като кадифе“ ФА „Пирин“ CD 2010 – БНР, Радио Благоевград (композитор и диригент);

„Слушам ви гласа жалостен“ ФА „Пирин“ CD 2012 – БНР, Радио Благоевград (композитор и диригент);

„CON AMORE (Постой, почекай сънчице)“ CD 2018 – БНР, Радио Благоевград (авторски албум);

„Стари песни с дъх на младо вино“ CD 2016 – БНР, Радио Благоевград (автор на обработки);

„Земя на песни“ CD 2018 – БНР, Радио Благоевград (автор на обработки);

Издадени CD с авторски обработки на певците: Милко Бошнаков, Карамфил Божиков, „Огражденска четворка“, Георги Гоцев, Руска Стоименова, Татяна Сърбинска, Албена Вескова и др.

„Музика на струните“ CD – Представителен китаро-мандолинен оркестър „Пирински звуци“ и „Сборен китаро-мандолинен оркестър“ (диригент и автор на аранжименти);

Авторска музика и обработки на фолклорни хора за танцови семинари в Япония, САЩ, Германия, Белгия, Холандия, Малайзия и др., реализирани от Николай Цветков, Георги Гаров, Антон Андонов, Маргарита Братоева;

Награди:

„Златна муза“ на АХБ 2019 за оригинална музика към танцова постановка;

„Златна муза“ на АХБ 2017 за оригинална музика към танцова постановка;

Юбилейна награда за принос в утвърждаването на МФФ „Малешево пее и танцува“ 2013;

Награда за принос в утвърждаването на Благоевград като културен център 2009;

Награда за музика в конкурсите: „Голямата танцова награда в София“ на изданията 2019, 2018,2016;

„Македония фолк” 2005 – първа награда за аранжимент;

„Македония фолк” 2006 – първа награда за аранжимент и втора награда за музика;

„Македония фолк”2007 – трета награда за музика;

„Пирин фолк” 2008 – награда на министерство на културата;

и др.

Авторство на идея и сценарий в спектакли:

„Гласът на Пирин“ 2006 ФА „Пирин“ – сценарий и идея Петьо Кръстев, Георги Гаров, режисьор Тодор Бекирски;

„Старата България” 2008 – сценарий и идея Петьо Кръстев, Георги Гаров, Николай Цветков;

„Аз съм Пирин, мила ми земьо“ 2013 ФА „Пирин“ – сценарий и идея Петьо Кръстев, режисьор Лилян Данчев;

„Първо люлбе“ 2018 – сценарий и идея Петьо Кръстев, режисьор Георги Гаров;

„Образи на другостта“ – идея Петьо Кръстев, сценарий Петьо Кръстев и Албена Георгиева, режисьори Николай Цветков и Георги Гаров;

Представителни концерти на събора „Пирин пее“ 2006, 2016, 2018 – сценарий Петьо Кръстев, режисьор Георги Гаров;

НОВИНИ
Аналитично – информационното интернет издание novini.site е онлайн медия за новини, културни и светски събития, политика, бизнес, здраве и всичко онова, от което се вълнува обществото. Агрегатор на новини.

СЪБИТИЯ

Balkan Awards of Tourism Industry 2020: Здравният туризъм спасява пациенти в период на Ковид-криза

„Медикъл Караджъ" е финалист за Балканските Оскари Здравният туризъм е особено актуален в периода на световна пандемична криза, когато и здравната система в някои региони е пред разпад, сочи журито на Балканските Туристически Оскари 2020. Церемонията за шестото издание на Balkan Awards of...

Balkan Awards of Tourism Industry 2020: С над 76 лековити извора наш курорт е лидер в Европа

Хотел "Царска баня" е финалист за Балканските Оскари 2020 С рекордните над 76 лековити минерални извора малкото градче Баня е уникат за Европа и света, отчита журито на Балканските Туристически Оскари 2020. Церемонията за шестото издание на Balkan Awards of Tourism Industry 2020...

Връчват престижните Balkan Awards of Tourism Industry 2020 на 4 декември в София

С планински богатства и вино малкото село Марково е лидер в туризма Връчват престижните Balkan Awards of Tourism Industry 2020 на 4 декември в СофияНай-бързо развиващото се село в южна България - Марково, което е на първо място по ръст на населението...

Balkan Awards of Tourism Industry 2020: Минералните ни води са лекували от римски императори до днешните туристи в Огняново

Община Гърмен е финалист за Балканските Туристически Оскари 2020 Лековитите минерални извори, които стават все по-актуални през Ковид-кризата, са сред финалистите за шестото издание на Балканските Туристически Оскари 2020, съобщават организаторите на престижното събитие ВИП Комюникейшън. Церемонията за шестото издание на Balkan Awards...

Най-атрактивното село в Европа щурмува Balkan Awards of Tourism Industry 2020

    За 6 мандата кметът на Забърдо даде пример за развитие на малките села След кандидатурата си за европейско село на годината, смолянското Забърдо е сред финалистите за шестото издание на Балканските награди за туристическа индустрия, съобщават организаторите ВИП Комюникейшън. Церемонията за Balkan...

Още

По-нисък ДДС за билетите за кино поискаха от бранша

Кината и филмовата дистрибуция са изправени пред колапс, пишат в писмо до правителството от Асоциацията на българските киносалони. ...

Туроператори настояват за държавна подкрепа заради Covid-19

Сдружението на туроператорите и туристическите агенти „Обединение Бъдеще за туризма“ излезе с позиция по повод затягането на мерките срещу Covid-19. ...

Десетки доживотни присъди в Турция за пуча през 2016 г.

Турски съд произнесе присъди доживотен затвор за десетки от близо 500-те обвиняеми в съдебен процес за опита за преврат от 2016 г., предаде...

Жената, обвинена в убийството на двете си деца, остава в ареста

Кристина Дунчева, обвинена в убийството на двете си деца в Сандански, остава в ареста, постанови Софийският апелативен съд. 32-годишната жена не се яви в...