„Натура 2000“ – открит урок в СУ „Христо Ботев“

Открит урок на тема защитените зони от европейската екологична мрежа „Натура 2000“ проведоха днес експерти от природен парк „Врачански Балкан“ с ученици от четвърти клас на средно училище „Христо Ботев“. Под формата на забавни игри в двора на учебното заведение учениците научиха за защитените видове и техните местообитания и защо е важно опазването на природата като цяло. Днешният открит урок е част от информационната кампания на дирекцията на природния парк за популяризиране на зоните в област Враца попадащи в „Натура 2000“

Start typing and press Enter to search