Начало на процедура по ОВОС за разширяване на газохранилището „Чирен“

Министерството на околната среда и водите започва процедура по оценка на въздействието върху околната среда на проект за разширение на газохранилището в Чирен. Три инвестиционни предложения за разширяването на капацитета са постъпили в министерството.

Разширяването на газовото хранилище е ключов фактор за сигурността на доставките на природен газ за България и за търговията в региона, а проектът е неделима част от инфраструктурата за газов разпределителен център на територията на страната, се посочва в съобщението.

Решението за поетапно разширяване на хранилището е взето на базата на извършени преди години изследвания, като целта е увеличаване на дневната производителност до 10 милиона кубични метра, при настоящ максимум 4,7 милиона кубични метра дневно.

За целта ще се проектират и изграждат нови надземни съоръжения, компресорна станция и нова газоизмервателна станция, както и подземни съоръжения, 10 нови високодебитни експлоатационни  и 3 наблюдателни сондажа и нови връзки с компресорната станция.

Предстои процедура по оценка на въздействието върху околната среда, одобряване на актуализиран доклад за безопасност и процедура по издаване на комплексно разрешително.

Start typing and press Enter to search