МЗ обяви, че не може да помогне на ловешката болница

В отговор на писмо от областния управител на Ловеч Светослав Славчев Министерството на здравеопазването заявява, че не може да помогне на многопрофилната болница в Ловеч да се осигурят лекари, които да покрият недостига на специалисти в някои отделения на лечебното заведение.

От здравното министерство посочват, че лечебните заведения са самостоятелни юридически лица и тяхното управление е въпрос на мениджърски подход и умения на избраните ръководни органи.

Определянето на вътрешно-организационна структура и предприемането на действия за обезпечаване на лечебното заведение с медицински специалисти, необходими за функционирането му, еизцяло от компетентността на съвета на директорите.

В началото на юни Славчев е поискал съдействие от МЗ за стабилизиране на МБАЛ “Проф. д-р П. Стоянов” – Ловеч. Той е настоял и дабъде нормализирано управлението на лечебното заведение и попълването на борда на директорите да стане по правилата.

Областният управител е очертал и неотложните проблеми на болницата, които спешно трябва да бъдат решени, зада може то да изпълнява дейността си.

В отговора отминистерството се казва още, че е открита процедура за избор на членове на органи за управление на МБАЛ – Ловеч, обявена на 7 юни т. г., като срокът за заявленията е удължен поради липса на кандидати.

От МЗ посочват още, че приоритет при работата на Министерството на здравеопазването остават финансовото стабилизиране и кадрово обезпечаване на държавните лечебни заведения и биха подкрепили всички местни инициативи в тази посока.

Start typing and press Enter to search