МВР изцяло поема поддръжката и ремонтите по границата с Турция

След Съвета по сигурността към правителството служебният премиер Стефан Янев обяви, че се планира МВР да поеме изцяло поддръжката и ремонтите по границата с Турция. 

Към момента не се налага участието на военните за охраната на граничните зони, каза Янев.

„Министерството на отбраната – от гледна точка на тяхно бъдещо участие при необходимост и готовност, като дори влязохме в детайли, обсъждайки включително и тактическото взаимодействие, когато това е необходимо и каквото е необходимо от гледна точка на подготовката. Координацията я има, съответните структури взаимодействат , поддържат взаимна информираност и са в готовност при необходимост за нарастване на усилията“, каза премиерът.

От началото на септември се отчита лек спад в броя на мигрантите . Центровете за настаняване на мигранти към МВР са запълнени на 70 процента в момента.  

На следващото заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет ще бъде обсъдена необходимостта от анализ и осъвременяване на цялостната политика на България спрямо Република Северна Македония.

В частност консултативният орган ще се занимае с развитието на политическия процес в съседната ни държава и българското политическо поведение, обяви премиерът, като уточни, че няма да се излиза от рамката зададена от парламента.

„И да търсим практични решения, които да дадат тези отправни точки и желания във външната политика на Република България, така че тя да бъде разбрана сред своите съюзници в Европейския съюз и да имаме устойчиви послания и бъдещи решения, които да са в интерес именно в националния интерес на Република България“, каза Стефан Янев.

Start typing and press Enter to search