МС одобрява доклад за изпълнение на държавния бюджет

Доклад за касовото изпълнение на държавния бюджет за деветмесечието на тази година ще одобри служебното правителство на днешното си заседание.

Фискалният излишък към края на септември надхвърля 1 милиард лева, а събиранията от държавата вървят по план. Значително изостават капиталовите разходи – те са 122, 600 млн. лева при заложени за годината 2,4 млрд. лева.

Най-значителният ръст спрямо същият период на миналата година се регистрира при разходите за пенсии с близо 950 милиона лева заради изплащаните добавки към пенсиите от 50 лева за периода януари-септември.

По-високи са и направените здравни разходи заради пандемията.

Служебното правителство предвижда да одобри на заседанието си допълнителни разходи за общините, които да ги разпределят към средните училища и детски градини за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати от директорите, за транспортни разходи и наеми и за финансиране на обхванатите от задължителното предучилищно образование деца.

Парите ще се отпуснат и за програмата „Отново заедно“, която осигурява безплатните за децата почивки.

Ще се разгледа и доклад за изпълнението на концесионни договори за добив на подземни богатства за 2018 година.

Start typing and press Enter to search