Мониторингът на въздуха в Разград през 2020: Има превишения на концентрацията на сероводород

Превишения на концентрацията на сероводород показват резултатите от мониторинга на въздуха през 2020 година в Разград. Това показва анализ на Регионалната здравна инспекция. Най-голям брой превишавания на допустимите норми по този показател са регистрирани през второто тримесечие на годината. През 2020 са извършени измервания за 51 денонощия на качеството на атмосферния въздух в Разград от Мобилна автоматична станция на един пункт до сградата на Общинската администрация. В изпълнение на решение на Общински съвет – Разград е сключен договор с Техническия университет в София за изграждане и монтиране на система за мониторинг на въздуха в Разград, включваща три пункта в различни райони на града.

Посетете КИС 13 на https://kiss13.net и във Facebook: https://facebook.com/kiss13tv/
Виж още новини от Русе, Разград и Търговище на https://kiss13.net/

Start typing and press Enter to search