Конкурси за управители на ВиК и на “Ученическо хранене” – Дупница

Община Дупница обявява конкурси за управители на общинските дружества ВиК и “Ученическо хранене”, решиха съветниците.

Причините са тежко финансово състояние и административни проблеми по управлението на дружествата. Още от кореспондента Кирил ФАЛИН

Ученическо хранене” е приключило 2020 год. с около 40 000 лева задължения, като причината е Covid кризата и честото затваряне на училищата и детските заведения в общината.

Дружеството не се управлява добре в такава ситуация, стичат съветници. Управителят на дружеството Христо Пигов дори не се е явил при обсъждането на отчета и състоянието на дружеството след претърпяна катастрофа.

Ситуацията във ВиК също е много сложна. Дружеството е с натрупани загуби за около един милион лева, което се дължи и на това, че от 12 години цената на питейната вода в общината не се е променяла. Наскоро съветниците гласуваха за излизане на ВиК-Дупница от ВиК асоциацията в Кюстендил, което също създава доста проблеми и неясноти по статута и функционирането на фирмата. Оказа се, че, управителят инж. Илия Илиев е бил назначен за три години на договор след спечелен конкурс, който е изтекъл през 2016 г., и оттогава работи с анекс към трудовия договор.

Общинските съветници гласуваха сформиране на 7-членна комисия, която да проведе конкурс за нов управител на ВиК – Дупница. До провеждането на конкурса инж. Илия Илев остава на поста.

Start typing and press Enter to search