Кой спечели от изграждането на компостиращи инсталации в Благоевградско

Пет проекта за изграждане на инсталации за предварително третиране на битови отпадъции за компостиране на биоразградими такива са изпълнени в Благоевград, Петрич, Сандански и Гоце Делчев, като за тяхната реализация общините са получили близо 77 милиона лева европейски средства. Интересният въпрос е кой е усвоил парите, тоест спечелил обществените поръчки и реализирал изграждането на инсталациите? Във всички обединения основна фирма се оказва„Балканика“. Колко случайно или не е това?

Проектите за изграждане на инсталации в депата за отпадъцив общините Благоевград, Петрич, Сандански и Гоце Делчев попаднаха в доклад на директора на Главна дирекция „ОПОС“. Те са за десетки милиони левове и са дадени от госпожа Грозданова като пример за драстични нарушения при изпълнение на основните функции на програмата, недобро планиране и прогнозиране, конфликт на интереси и други обвързаности с определени изпълнители. 

Според Г. Грозданова се забелязват няколко големи концентрации на проекти в едни и същи фирми, собственост на сем. Аглика Георгиева и свекър ѝ Димитър Георгиев. Двамата имат сключени договори за проекти за близо 96 милиона лева. По-голяма част от този капитал е спечелен от компостиращи инсталации в Югозапада. По-точно над 76,5 милиона са усвоили ДЗЗД, като водеща фирма в тях е „Балканика“.  

Освен че е изпратен на прокуратурата, докладът стана повод и за проверки в спешен ред от МОСВ.

Потърсихме и коментар на общините-бенефициенти на програмата. От Петрич твърдят, че всичко е законосъобразно, изграденото е одобрено от държавна приемателна комисия и инсталациите вече работят.

Проектите за компостираща и анаеробна инсталация в регионалното депо в Благоевград на стойност 48 милиона лева са наследени от сегашното общинско ръководство. Тоест обществените поръчки са правени от предишния кметски екип.

Въпросът обаче не е в изпълнението, което общините оценяват като добре свършена работа, а във факта, че една и съща фирма е в основата на усвоения европейски ресурс от близо 77 милиона лева.Тоест – конкуренцията е сведена до нула. 

Start typing and press Enter to search