Първият препис на „История славянобългарска“, авторските “Часословец” и “Поучения и словосказания за божиите празници” – скъпоценни реликви от фонда на Националната библиотека, посетиха Врачанския музей, за да могат жителите на града да се докоснат до писменото слово, излязло изпод перото на небесния закрилник на Враца св. Софроний Врачански. Учени наизуст в килийните училища преди 2 века и половина, изписани с изкусния почерк на калиграфа и облечени в най-хубавата за времето си кожа, уникалните издания впечатлиха посетителите на музея, сред които деца от всички врачански училища.