Кипър поема председателството на „Източносредиземноморския газов форум“

От днес Кипър поема ротационното председателство на регионалната междуправителствена организация „Източносредиземноморски газов форум“. Насърчаването на съвместни политики и действия за преход към зелена енергия е основната ос на кипърския мандат. 

Президент на „Източносредиземноморския газов форум“ /Eastern Mediterranean Gas Forum, EMGF/ през тази година ще е кипърският министър на енергетиката, търговията и индустрията Наташа Пилиду.

Създаденото преди 3 години обединение е официална междуправителствена организация от 1 март миналата година, когато влезе в сила уставът ѝ. Учредители са 7 страни от Европа и Близкия изток – Кипър, Гърция, Египет, Италия, Израел, Йордания и Палестинската автономия. По-късно за пълноправен член бе приета и Франция, а САЩ са със статут на наблюдател.

Газовата организация насърчава и координира сътрудничеството между страните членки за развитие на природните ресурси в Източното Средиземноморие. Целта ѝ е да се създаде конкурентен и устойчив регионален пазар на газ, намалявайки техническите, икономическите и политическите рискове.

Приоритет на кипърското председателство е преходът към зелена енергия и ефективното използване на природния газ като мост към нея, заяви новият президент, министър Наташа Пилиду.

Турция не е член на форума и смята, че неговите действия са насочени срещу енергийните й интереси в Източното Средиземноморие.

Start typing and press Enter to search