Кипър обяви план за превръщане на страната в технологичен център в Източното Средиземноморие

Кипър обяви план за превръщане на страната в технологичен център в района на Източното Средиземноморие. За целта правителството ще разчита на финансирането по Плана за възстановяване и устойчивост.

Кипър ще инвестира над 280 млн. евро в програми и проекти за цифрова трансформация на икономиката, държавната администрация и обществените услуги, обяви правителството.

Средствата представляват 23% от инвестициите в Националния план за възстановяване и устойчивост, надвишавайки изискването на ЕС за насочване на минимум 20% от ресурса към цифров преход.

Предвиждат се реформи за електронно управление и модернизация на обществените услуги, които ще бъдат финансирани със 170 млн. евро.

Ще бъде изградена цифрова връзка между Кипър и Гърция с подводен оптичен кабел.

Програмата за създаване на „умни” градове в Кипър е на стойност 35 млн. евро.

С близо 90 млн. евро ще бъде подпомогнато иновативното предприемачество и цифровият преход на малки и средни фирми.

Планът включва и създаване на инвестиционен фонд с акционерен капитал с публично финансиране за подкрепа на стартиращи и иновативни компании.

Изпълнението на инвестиционните проекти трябва да започне през втората половина на тази година. Очаква се още със старта си те да създадат близо 1200 нови работни места в областта на технологиите. 

Предприеманите действия трябва да допринесат решително за укрепване на бизнеса, повишаване на ефективността на обществените услуги, подобряването на качеството на живот, смята правителството.

Кипър ще се възползва от европейското финансиране, за да се превърне в технологичен център в Източното Средиземноморие, заяви заместник-министърът по научните изследвания, иновациите и политиката в областта на цифровите технологии Кириакос Кокинос.

Програмата за цифровия преход в Кипър е разработена в съответствие с рамката на „Цифровото десетилетие на Европа”, което цели да превърне блока в лидер в цифровия сектор до 2030 г.

Start typing and press Enter to search