КФН със стратегия за наблюдение на технологичното развитие в небанковия сектор

Комисията за финансов надзор публикува стратегия за наблюдение на технологичното развитие в небанковия сектор. Документът, озаглавен „Устойчивост и визия в перспектива“, е за периода 2021 – 2024-та година и се фокусира в четири основни сфери.

Преди публикуването на стратегията от КФН са направили кратко допитване до поднадзорните си лица – застрахователни, осигурителни и инвестиционни дружества. И от трите сектора категорично са отговорили, че навлизането на новите технологии в обслужването на клиентите значително е намалило разходите на дружествата. Ето защо първата цел на небанковия регулатор е анализ на регулаторната рамка и евентуалната нужда от съхраняването им. Чувствителни остават въпроси като достъпът до информация и сигурността на финансовите услуги, правени в дигитална среда. Именно заради това втората цел на стратегията е анализ на облачните услуги с цел осигуряване на сигурност и стабилност на пазара на финансови услуги и защита на потребителите им. Тук идва ролята на третият приоритет, а именно – доразвиване на вече работещия Innovation hub на КФН. Като четвърти приоритет е поставено проучването на режима “Sandbox” -работна средаq осигурена от регулатора за тестване и наблюдение на нови финансови услуги в дигитална среда. Този модел на работа по отношение на финансовите иновации става все по-популярен сред европейските регулаторни органи, посочват от Комисията за финансов надзор

Start typing and press Enter to search