Камарата на строителите: Браншът е изпаднал в колапс заради негативни внушения на министри

В декларация до президента Камарата на строителите заявява, че браншът е изпаднал в колапс заради негативни внушения на министри от кабинета, особено на ресорния – арх. Виолета Комитова.

От Камарата на строителите предупреждават, че в рамките на последния месец строителното министерство и ресорните ведомства не работят.

Строителните и монтажни работи не се актуват, не се извършват разплащания с контрагенти. Ето защо браншът е в колапс.

Ескалират уронващи престижа на строителния бранш внушения. Положението се усложнява и заради спрените действия във всички институции, ангажирани с изпълнението на сключените договори.

Блокирани са и всички оперативни програми, които засягат енергийната ефективност, ВиК мрежи и околна среда, транспортна инфраструктура, развитие на селските райони, вследствие на което е създадена реална опасност да се загубят безвъзвратно милиарди евро средства, казват строителите.

Оттам призовават да се спре негативната кампания и се разплатят всички изпълнени договори. Исканията ни не са политически, а са свързани от необходимостта от нормално функциониране на един от ключовите за икономиката на страната браншове, който осигурява 12% от БВП.

От Камарата очакват своевременна реакция и подкрепа от президента.

От своя страна МРРБ отрича описаното в декларацията на строителите и казва – очевидно някои фирми са се чувствали сигурни при друг министър, а не при новия.

Всички ресорни ведомства на министерството работят, но ако някои служители в тях са спрели работата си, следва да си подадат молбата за напускане.

От ведомството обясняват, че всичко ще бъде разплатено на коректните фирми, след като то извърши проверка на място за количеството и качеството на извършената работа.

Към днешна дата министър Комитова не е спирала нито един строеж и нито един проект по програми, съобщават от МРРБ.

Start typing and press Enter to search