Кабинетът ще назначи председател на Националната комисия за борба с трафика на хора към МС

Служебното правителство ще назначи председател на Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет на днешното си редовно заседание.

Комисията по правилник се ръководи от вицепремиер. Промени ще се направят в Пътната карта за присъединяване на страната ни към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Три организации на хора с увреждания ще бъдат признати за национално представителни.

С правителствено решение ще се определи максималният размер на новите държавни гаранции по Закона за кредитиране на студенти и докторанти за следващата учебна година.

Start typing and press Enter to search