ИСС предлага нова мярка “75 на 100” за държавна подкрепа на транспортния и хотелиерския бизнеси

Икономическият и социален съвет в България отчита, че са налице известни възстановителни процеси, но намира, че икономиката ни все още се нуждае от целеви мерки за подкрепа на бизнеса и заетостта в предприятията със спад на приходите.

В приета от Съвета резолюция се предлага за най-пострадалите от пандемията сектори –  „Хотелиерство и ресторантьорство“ , „Пътническия сухопътен транспорт“ и „Въздушен транспорт“ да се въведе нова мярка за подпомагане – 75 на 100.

От ИИС казват, че новата мярка за подкрепа “75 на 100” би обединила досегашните “60 на 40” и допълнителната мярка в тези сектори от 290 лв. за всеки работник, като тка биха се запазили 35 хиляди работни места в транспортния и туристически бранш, които са критично важни.

В становището се предлага да има и друга мярка за самонаетите в подкрепа за рестарт, като по-конкретно за тази група се предоставя целева еднократна подкрепа – 50 на сто спада на дохода за 2020 г. спрямо 2019 г., но не повече от 5 хиляди лв. Условията за тази подкрепа е спад с минимум 20 на сто декларирания доход.

Икономическият и социален съвет изразява и позиция по анонсираната от правителството нова мярка за улеснен достъп до кредити за малките и средни предприятия, като казва, че тя е полезна, но много далеч от достатъчна, сравнявайки я с досега действащите мерки, които обаче вече изтичат като действие.

Start typing and press Enter to search