Испания одобри мерките срещу Covid-19 за следващата учебна година.

В Испания централното и регионалните правителства се споразумяха, превантивните мерки срещу Covid-19, договорени в края на май за следващата учебна година, да бъдат задължителни за всички автономни региони.

Министърът на здравеопазването Каролина Дариас приветства с облекчение споразумението, заради различните решения на автономните правителства при управлението на пандемията, за чието уеднаквяване, често се стига до съд.

Въпреки първоначалните противоречия в исканията на някой региони по отношение на дистанцията между учениците, всички се съгласиха, че Испания е една от малкото страни в света, в които през последната година не е имало онлайн обучение, което показва, че предприетите досега мерки са добри и трябва да се запазят и през следващата учебна година.

Отделните региони сами ще преценят по колко деца да има в клас в зависимост от пространството и задължителната дистанция от един метър и 20 сантиметра. Тя може да е по-голяма в региони с висок процент заболели.

Най-малките няма да имат право да се събират с деца от други групи. На по-големите в зависимост от развитието на пандемията може да се разреши по време на спорт или в междучасието да контактуват с деца от други класове, нещо което все още е забранено през тази учебна година.

Ако автономният регион иска да премине на онлайн обучение, това може да стане само с изричното разрешение на Междутериториалния съвет по здравеопазване, председателстван от централното правителство.

Маските ще продължат да са задължителни за децата над 6 години, както и кръстосаната вентилация с отваряне на прозорци и вратите срещу тях.

Start typing and press Enter to search