Internet Media Projects

Internet Media Projects e агенция обединяваща собствени и партньорски медии под общи проекти.

Дигиталните издания са сегментирани чрез приоритетно информационно съдържание в различни доминиращи за обществото теми, но поддържат и свои новинарски, развлекателни и събитийни рубрики.

Информационната дигитална система генерира таргет групи с характерни интереси. Обединени под централизиран информационен и търговски обмен, те изграждат медийна група, която е подходяща за информационно разпространение, инвестиране в съдържание и рекламна комуникация, маркетинг чрез съдържание, инфлуенсър маркетинг и концентриран маркетинг със значителен брой потребители.

Развиваме собствени релевантни фейсбук страници, групи, профили.