Инспекцията по труда в Добрич е наложила глоби за над 1 млн. лева

За над 1 милион лева са наложените глоби от Инспекцията по труда в Добрич за последните девет месеца. Извършени са 1020 проверки, насочени най-вече към предприятия от икономически дейности, свързани с търговия, хотели и ресторанти, селското стопанство и строителството.

При проверките на Инспекцията по труда в Добрич са установени общо 4181 нарушения, от които най-много са свързани със спазването на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятията и по закрилата на трудовите права на работниците и служителите. По постъпили сигнали срещу некоректни работодатели са извършени 179 проверки. Във връзка с констатираните нарушения са съставени 363 акта. Влезлите в сила наказателни постановления са на стойност от над един милион лева.

Протест срещу планирани промени в Кодекса на труда

Протест срещу планираните промени в Кодекса на труда се провежда в...

Георги Чолаков: Съдилищата не могат да предприемат по-драстични мерки от националните

Работата в системата на административното правораздаване е затруднена от положителни резултати за коронавирус...

Драматичен недостиг на медицински персонал в Германия

Нарастването на заболелите от коронавируса в Германия изправи пред изпитание здравната система на страната....

- A word from our sponsor -